Hämeenlinnan Koronastatoipumis -visio?

Peräänantamattomana, syntymäkaupunkiani rakastavana asukkaana kirjoitin mielipiteen Hämeen Sanomiin ja sain sittemmin soiton aiheen tiimoilta Linnan Kehitykseltä jatkaa teemaa juuri ennen Juhannusta – Tarvittiin kiireesti tarkempaa ajatusta. Olin hyvilläni ja tein läpi Juhannuksen työtä pyyteettömästi (ilman korvauksia) miettien & pohtien, mitä Hämeenlinnan yrittäjät juuri nyt Koronakriisin vallitsevassa kaupungissa tarvitsevat ja loin vision, johon meidän jokaisen Hämeenlinnalaisen tulisi yhtyä ja pyrkiä.

Nyt, jos koskaan, tulee ottaa luovuus esiin ja nyt, vaikka perinteinen kesälomakausi on alkanut, pitää kääriä hihat ja erityisesti johtavien tahojen näyttää esimerkkiä, että me voitamme kaupunkina tämän viruksen, sekä erityisesti sen talousvaikutukset. Juurikin nyt ei ole aikaa katsella koivujen kasvua, vaan juuri nyt tulee painaa pitkää päivää, että Hämeenlinnan yritykset selviävät – tulla esiin ja olla jotain mieltä alkuun visioiden ja sen jälkeen pala kerrallaan toteutuksen merkeissä.

Koronakriisi ei lopu tai mene tauolle kesälomakaudella, eikä yritysten hätä katoa auringon lisääntyvien säteiden myötä. Voi olla, että nyt ollaan hetki taktisissa asemissa ja varsinainen pandemian sota käydään syksymmällä, mutta sota vaatii luovuutta ja siihen pitää varautua, sekä sen pitää näkyä – Läpi kesän ja esimerkillisesti.

Juhannuksen aikana pyynnöstä pohtimani visio Linnan Kehitykselle Hämeenlinnan yritysten auttamiseksi:

TIIVISTELMÄ: TYÖTÄ HÄMEENLINNASTA -SUUNNITELMA

Työtä Hämeenlinnasta -suunnitelman tarkoitus on vahvistaa Hämeenlinnan asukkaiden, yritysten, sekä kaupungin työntekijöiden kaupunki-identiteettiä, luoda mielikuva sen tärkeydestä Hämeenlinnan kaupungille ja sitä kautta myös kaupunkilaisille, että nostaa esiin yhteisen tekemisen mahdollisuus ja valtava potentiaali.

Suunnitelman keskiössä on jokainen kaupungin asukas, joka käyttää kaupungin ja sen yritysten palveluita. Seuraavalla kehällä ovat kaupungin yritykset ja niiden työntekijät ja erityisesti ne, jotka ovat omistavassa tai päättävässä asemassa. Uloimmalla kehällä on kaupunki, sen luottamushenkilöstö kauttaaltaan ja työntekijät.

Tavoitteena on luoda ”me-henki” ja viedä sitä askel kerrallaan syvemmälle Hämeenlinnalaisuuteen, kuin myös luoda pysyvä Hämeenlinna -identiteetti, joka automaattisesti ohjaa ostoajattelua koko kaupunkimme eduksi, sekä tehdä sille vahvaa markkinointia. Ja vertailukohdaksi voisi asettaa Etelä-Pohjanmaan, joka kaikessa kotiseuturakkaudessaan on maassamme ehkäpä täysin aiheessa suvereeni.

Tiivistelmä luo kuvan visiosta, mikä on mahdollista kohtuullisin kustannuksin toteuttaa, mutta suunnitelma ei vielä pureudu tarkemmin yksittäisiin aiheen sektoreihin, koska näille osatekijöille tulee löytää parhaat mahdolliset voimat kaupungistamme. On myös muistettava, suunnitelman mahdollisesti edetessä, että kaikessa toteutuksessa tulee olla äärimmäisen tarkka niin asukkaan, kuin myös yrityksen tasapuolisesta kohtelusta, mikä sinällään vaatii merkittävää ajattelua ja asiantuntemusta.

ASUKKAAT

Hämeenlinnan kaupungin asukkaiden ostovoima on valtava ja nykyinen globaali ajattelutapa ohjaa suuren osan tästä ostovoimasta kaupungin ulkopuolelle. Asian tilan korjaamiseksi tulee vahvistaa kaupunkilaisten Hämeenlinna -identiteettiä, jolla korostetaan kaupunkilaisten ostovoiman tärkeyttä koko kaupungin taloudellisen tilanteen vahvistamisessa työpaikkojen, yritysten, kuin myös kaupungin talouden kannalta. On myös niin, että Hämeenlinna omaa suuren määrän asukkaita, jotka työskentelevät toisaalla, mutta käyttävät arkielämässä rahaa Hämeenlinnassa ja kenties, tekevät työpaikkansa ostopäätöksiä toisaalle.

Asukkaisiin voidaan vaikuttaa vain sisäisen ja ulkoisen markkinoinnin kautta, jolloin tulee luoda näkyvä, keskitetysti johdettu markkinointikampanja ja ylläpitää sitä riittävän pitkään – jopa vuosia. Markkinointikampanjan tulee olla hyvin yksinkertainen ja iskevä, jatkuva kaikilla käytössä olevilla markkinointikanavilla, kuin myös aina samansisältöinen.

Kampanjan markkinointikanavina tulee käyttää kaikkia niitä, joilla voidaan kampanja tehokkaasti kohdistaa Hämeenlinnaan ja sen asukkaisiin. Näin ollen pääprinttimediana Hämeen Sanomat on ”kivijalka” -median roolissa, mutta merkittävästi suurempi osa markkinoinnin resursseista tulee ohjata digitaaliseen mediaan – Some- ja TV-kanavat.

YRITYKSET

Yritysten rooli Hämeenlinnassa on erinomaisen tärkeä juuri työpaikkojen säilymisen ja erityisesti niiden lisäämisen vuoksi. On ymmärrettävää, että nykyisessä kireässä taloustilanteessa yritykset pyrkivät tekemään omia ostopäätöksiään kustannuspainotteisesti, mutta samalla virtaa valtava kassavirta kaupungin ulkopuolella olevien yritysten hyväksi.

Yritysten liiketoiminta-ajattelu pohjautuu tulokseen ja siksi siihen on vaikea vaikuttaa, ellei löydetä välineitä, joista yritykset selkeästi hyötyvät – ostopäätös Hämeenlinnasta tulee olla näin ollen perusteltu. Mitä suurempi yrityksen ostopäätös euromäärältään on, sitä helpommin se suuntautuu kaupungin rajojen ulkopuolelle ja löydetään edullisempaa, kuin myös kustannustehokkaampaa hankintakanavaa.

Yritysten mukaan saamisessa tulee siis ottaa liiketalouden perusfaktat huomioon ja pyrkiä vaikuttamaan niihin osatekijöihin, mitkä ovat mahdollisia eli yritysten Hämeenlinnan kaupunkilaisiin liittyvään markkinointiin, sekä kaupungin sisäiseen ”BtoB” markkinointiin. Yritysten kaupungin sisäisen markkinoinnin alueelle tulee siis luoda työvälineitä, joilla yritykset kustannustehokkaasti markkinoivat tuotteitaan ja palveluitaan Hämeenlinnassa omille kohderyhmilleen niin kuluttaja-, kuin ”BtoB” -kaupassakin.

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI

Hämeenlinnan kaupungin rooli palveluntuottajana, kuin myös palvelujen ja hyödykkeiden hankkijana on merkittävä. Jotta Hämeenlinna -identiteetti voisi onnistua, tulee se sisäistää kaupungin luottamushenkilöstössä ja työntekijöissä kauttaaltaan. Se, mitä kaupunki voi omille yrityksilleen tehdä, on ehkä yksi suurimmista euromääräisistä hankintasektoreista, mitä kaupungissa on. Näin ollen, lait ja asetukset huomioon ottaen, tulisi aina mahdollisuuksien tullen pyrkiä ohjaamaan ajattelua enemmän kotiinpäin – Hankkia kaikki Hämeenlinnasta, jos suinkin mahdollista ja jopa hankintoja pilkoen.

On myös niin, että kaupungin tuottamia ja kaupunkiomisteisten yritysten palveluja käyttävät suurelta osin myös kuluttajat, jotka eivät asu Hämeenlinnassa. Näin ollen kaikessa, mitä kaupunki omille kaupunkilaisilleen tarjoaa, tulisi voida antaa omalle kaupunkilaiselle etuhintaan, palvelun laajuuden tai muun toimenpiteen kautta, mikä vahvistaisi Hämeenlinna -identiteettiä hyvin merkittävästi.

HÄMEENLINNA -IDENTITEETTI MAAILMALLA

Hämeenlinna -identiteetti, vaikkakin on ajattelultaan hivenen sisäänlämpiävä, tulee saattaa ulkomaailman tietouteen, jolloin tuetaan niin asukkaiden, kuin myös yritysten ja yhteisöjen mielikuvaa Hämeenlinnalaisuudesta – Meidän kaikkien tulee olla ylpeitä Hämeenlinnalaisuudesta. Meidän tulee ymmärtää, että Hämeenlinnassa kulutettu euro on enemmän kuin euron arvoinen.

Työtä Hämeenlinnasta -teeman edetessä, tulee myös käynnistää markkinointitoimet kaupungin rajojen ulkopuolelle ja korostaa kaikkea sitä, mitä ”Hämeenlinnalaisuus” on. Tulee siis luoda tarina, joka jatkuu ja kehittyy matkallaan luoden kiinnostusta ensinnä kaupunkiin nimeltään ”Hämeenlinna” ja sitten tuotteisiin, sekä palveluihin, jotka on tuotettu ”Hämeenlinnassa”.

Pitää voida uskoa siihen, että varsin kohtuullisin kustannuksin Hämeenlinna kaupunkina on vähintäänkin kaikkien maamme asukkaiden ajatuksissa ja, kun kaupunkimme asukas kertoo matkoillaan asuvansa täällä, on se välittömästi puheenaihe.

ASKEL TOISENSA JÄLKEEN

Hämeenlinnassa on paljon yrityksiä, yrityksien johtohenkilöitä, omistajia ja työntekijöitä, jotka ovat valmiita tekemään hyvää kaupungillemme, kun aihetta tuodaan esiin – Jopa hivenen epäitsekkäästi. On myös niin, että paljon on jo valmiiksi tehtyä eli kyseeseen tulee lähinnä eriasteiset integraatiot olemassa olevien tietueiden kanssa jokaisen hämeenlinnalaisen hyödyksi.

Suunnitelman seuraava askel olisi, että kartoitetaan ne henkilöt, organisaatiot, sekä tahot ja muistetaan, että jokaisen työpanos on erinomaisen tärkeä sen tuottamasta panoksesta tai hyödystä riippumatta. Tärkeintä on antaa Hämeenlinnalaisten luoda Hämeenlinna -identiteettiä ja lupa tehdä sen puolesta ihan viimeisestä ”kilpailutuksesta” välittämättä.

Esitetty suunnitelma on vasta tiivistetty visio siitä, mitä meidän kaupungin asukkaina ja sen yrityksinä, että kaupunkina tulisi tehdä ja uskoa tulevaisuutemme olevan. Tämän jälkeen on paljon työtä, ihmisiä ja päätöksiä, että yhteinen visiomme toteutuu – Jos uskomme siihen, niin me teemme sen!

Suunnitelma:

Hämeenlinna 21.6.2020
Pekka Lyly
Webart.fi
pekka@lyly.fi

0400 815 111