PDF-Esite on tehokas ja edullinen!

Ajankuvaan kuuluu, että printtimediaa käytetään yhä vähemmän ja siirrytään laajemmin digimarkkinoinnin keinoin tapahtuvaan toimintaan. Pelkät sähköpostit ja sen sisältämät linkit eivät vastaanottajaa useinkaan innosta ja syystä, sillä usein pelätään myös linkkien turvallisuutta. Siksipä PDF on hyvä ja näyttävä, sekä myös edullinen väline mainostaa, kutsua, kertoa ja ylipään ylläpitää yrityksen brändin mukaista ilmettä kaikessa viestinnässä.

Tutustu >>>

FaceLift ajanmukaista säästöä

Usein tai melkeimpä säännönmukaisesti ajatellaan, että yritys tarvitsee täysin uuden Netsivuston, kun on tarvetta päivittää uutta ilmettä. Tämä ajattelu on pääsääntöisesti väärä, sillä välttämättä uusi sovellus ei ole sen ehompi tai toiminnoiltaan hienompi, kuin vanha eli silloin vanhan sivuston visuaalisen ilmeen ajanmukaistaminen on riittävä toimenpide.

On myös niin, että täysin uusi Netsivusto on vähintäänkin haasteellinen eri hakukoneiden kannalta ja mikäli sivuosoitteita kaikilta osin ei muokata uudessa Netsivustossa vanhan sivuston mukaiseksi, ei esimerkiksi Google löydä uusia sivuja alkuun lainkaan.

FaceLift -palvelumme on edullinen ja ajanmukainen tapa pitää yrityksen Netsivusto ajanmukaisena ja näin koko Netsivuston ilmettä voidaan muokata useamminkin ilman suuria kustannuksia.