Viisi perusvinkkiä tehokkaampaan digimarkkinointiin

Digimarkkinointi on erittäin tehokasta ja kustannusystävällistä erityisesti siksi, että se voidaan kohdentaa hyvin tarkasti, mitä esimerkiksi printtimedia ei pysty toteuttamaan. On myös niin, että ihmisten käyttäytyminen digissä muuttaa kaiken aikaa ja omaa myös erityispiirteitä sukupuolen ja ikäryhmän osalta – ”nuoresta vaariin” ei markkinoinnissa päde samat lainalaisuudet.

Ensinnä tulee ymmärtää, että digimaailma on erittäin nopea ja mitä nuorempi kohderyhmä, sen vähemmän aikaa netvieras jaksaa selailla, lukea ja etsiä. Näin asiat täytyy tuoda eteen hyvin selkeästi ja loogisesti, sekä ajatellen vielä klikkien määrää.

Toisaalta kannattaa muistaa, että digi on mitä suuremmissa määrin kuvaa ja tekstiä, sekä ääntä ja näiden esiintuominen on suotavaa olla hyvinkin laadukasta ja sivustolla samankaltaista – yhtenäinen tyyli on tärkeää.

Latausnopeus

Vaikka netyhteydet nopeutuvat kaiken aikaa, tulee muistaa, että kaikki materiaali tulee pakata optimoidusti siten, että visuaalinen ulkoasu ei kärsi, mutta latautuva komponentti on mahdollisimman kevyt.

Lyhyt teksti

Maailmalla on kiire ja enää ei pitkiä jaarituksia lueta, eteenkään ”sisääntullessa” eli tekstin määrään kannattaa kiinnittää huomiota. Asiat tulee esittää hyvin tiivistetysti ja, mikäli tarvetta on pidemmille selvityksille, kannattaa nämä linkittää alasivuille.

Yhteinäinen kuvamaailma

Kuvien laatuun kannattaa kiinnittää erityistä huomiota ja muistaa, että digi on taustavaloitettu eli säätää väriarvot sen mukaisesti. On suotavaa, että netsivuston kaikki kuvat ovat samaa perhettä ja käsitelty samalla tavalla – tämä jos mikä nostaa netsivuston ja samalla yrityksen brändiä.

Bannereilla tehoa

Varsinkin etusivulla, mutta myös alasivuilla bannerit ovat erittäin tehokkaita. Niihin voidaan yhdistää lyhyt viesti ja selkeä siirtyminen ”tuotteeseen” ja näin ohjataan netvierasta kulkemaan sivustolla haluttuun kohtaan. Myös alasivuilla bannerit ovat tärkeitä ja suotavia samoin perustein.

Analytiikka

Jos ei tiedä, kuinka paljon sivustolla käy netvieraita, on suurelta osin tunnekysymys, miten markkinointia toteuttaa. Jokaisen markkinointitoimen pitää tuoda netsivustolle vieraita, saada netvieraat viihtymään sivustolla kauemmin ja lopulta ostamaan ”tuotteen”. Ja samalla, kun tunnetaan netsivuston analytiikka, tulee toistuvien markkinointitoimien myötä asiantuntemusta siitä, mikä toimii ja mikä ei – suora vaikutus kassavirtaan.

Kysy lisää – Se ei maksa mitään!

Pekka Lyly
Lehmusrinne 4, 13100 Hämeenlinna
0400 815 111, pekka@lyly.fi