Netsivuston kulmakivet kuntoon tehokkaasti!

Yrittäjän kannattaa sijoittaa maksulliseen digimarkkinointiin vasta sen jälkeen, kun yrityksen Netsivuston kulmakivet ovat kunnossa – Mobiilikäyttö, suojattu domain, tuotteistus ja ostopolku. Ja vasta tämän jälkeen kannattaa harkita maksullista dikimarkkinointia, mikä on erittäin edullista ja tehokasta, koska kampanjat voidaan tarkoin rajata alueellisesti, ikäryhmittäin ja kanavien osalta – Näin turhaa mainostamista ei juurikaan ole.

Mobiili – Ehdoton vaatimus

Nykyään yrityksen Netsivuston ensimmäinen vaatimus on oikein toteutettu mobiilikäytön mahdollisuus. Ei riitä, että puhelin käännetään vaakaan ja suurennetaan sivustoa, jotta valikoihin ja teksteihin pääsee käsiksi. Mobiilikäyttö on oltava ehdoton ja sen toiminnan kannalta olennaiset käytön skaalautuvuudet ja valikot tulee sisältyä perusominaisuuksiin. Ja tämä siksi, että Google tiputtaa automaattisesti ”Ei Mobiilit” Netsivustot niiden hakutulosten jälkeen, joilla mobiilivalmius on oikein – Kääntäen, tämä siis helpoin tapa tippua hakutulosten ensimmäiseltä sivulta.

Suojattu domain

Niin ikään suojattu domain on ehdoton perusedellytys tämän päivän Netsivustolle ja tämä tarkoittaa, että domain osoitteessa on kirjaimet ”https” vanhan ”http” yhdistelmän sijaan. Ja samalla tavalla, kuin Netsivuston mobiilipuutteen omaava sivusto, tiputtaa Google salaamattoman domain aina hakutuloksissa salatun domainin taakse – Jälleen helpoin tapa tiputtaa yritys hakutulosten ensimmäiseltä sivulta.

Ostopolku

Yrityksen tulee myös erinomaisen paljon käyttää aikaa ostopolun miettimiseen eli kuinka monella ”klikkauksella” kauppa tai kontakti on saatavissa ja kuinka selkeä tämä on uudelle Netvierailijalle. Google tutkii tauotta kaikkien yritysten Netsivustojen käyttöä ja näistä tutkimuksista selviää varsin tärkeää tietoa, mitä ei oikein haluaisi uskoa edes todeksi. Näistä tutkimuksista kaivettu ehkäpä hämmästyttävin tieto on, että satunnainen Netvieras etsii yrityksen Netsivustolta seuraavaa ”klikkiä” vain noin kahdeksan sekuntia ja jos ei löydy, niin näistä vierailijoista yli 80% vaihtaa seuraavaan hakutulokseen. Tässä tarkoitetaan siis logiikkaa, selkeää visuaalisuutta ja sivurakennetta.

Tuotteistus

Kun Netsivusto rakennetaan, tulee miettiä yrityksen uutta asiakasta, joka koskaan ennen ei ole käynyt yrityksen Netsivustolla – Ei tunne yritystä, mutta on kiinnostunut yrityksen tarjonnasta. Ja tämä on erinomaisen tärkeää, sillä tutkittuna tietona tiedetään, että uudet potentiaaliset ihmiset vierailevat valtaosin yrityksen Netsivustolla ennen, kuin tekevät ostopäätöksen tai menevät fyysisesti liikkeeseen. Ja jälleen, jos rakenne on epäselvä, valtaosa vaihtaa hakutulosta ja potentiaalinen asiakas katoaa.

Näin ollen tuotteistus on avainsana ja sen käytön helppous. Lisäksi tulee huomata kausituotteille markkinoinnin aikajänne eli kuinka aikaisin käynnistetään markkinointi, tuotteistuksen esillepano ja kuvien tyylikkyys, sekä ostopolun helppous.

Ja markkinoi vasta sitten

Kun yrittäjä on varma, että edellä esitetyt yrityksen Netsivuston kulmakivet ovat kunnossa, kannattaa varmasti harkita maksullista digimarkkinointia ja siihen päälle sen tarkkaa kohdentamista ja analysointia, jotta tiedetään, mikä kanava ja aika & tapa on tuotteille oikea ja paras sekä kustannustehokkain.

Tämä antaa myös varmuuden, että markkinoinnista on todellista hyötyä ja se parantaa brändiä – Ei kerro menneeseen jumittuneesta “historiallisesta yrityksestä”!

Menestystä Digimarkkinointiin – Ollaan yhteydessä!

Pekka Lyly, pekka@lyly.fi

Mistä Digikampanjassa ei kannata maksaa >>